Zábaly

Účelom terapie teplom za  použitia suchého tepla je hlboké, harmonizujúce prehriatie. Zdravý človek je schopný udržať si stálu telesnú teplotu nezávisle na svojom okolí. V súvislovsti s mnohými ochoreniami dochádza k obmedzeniu prehrievania tela a tým k zníženiu telesnej teploty. Tiež životné podmienky a duševné vplyvy vedú k strate tepla. Na význame naberá aj to, že v modernej spoločnosti chýba mnohým ľuďom pohyb a klimatické stimuly prirodzeného prostredia. Následkom je zníženie schopnosti termoregulácie tela. Pomocou tepla dochádza k zmierneniu bolestí a zvíženiu napätia, zlepšeniu pohyblivosti pri zatuhnutí. Pomocou tepla sa nechajú ľudia osloviť vnútorne. Teplo je prvým krokom k nájdeniu novej sily a prijatiu liečby. Rovnomerným pôsobením tepla dochádza k postupnému uvoľňovaniu tepla, prechodu tepelnej energie do hlbokých tkanivových vrstiev. Telo je rovnomerne prehriate. Celkové pozitívne a ukľudňujúce pôsobenie zábalu prehlbuje účinky následných alebo predchádzajúcich procedúr. Pozitívne ovplyvňujú reguláciu tepla v tele a zlepšuje hlbkove a lokálne prekrvenie.